• TA ETT STEG MOT ETT HÄLSOSAMMARE FÖRETAG

  Med hjälp av Munik kan du kartlägga hälsa och stress hos dina medarbetare. Du som chef får ett konkret och lättarbetat underlag för att skapa en god och positiv arbetsmiljö.

  Läs merKontakta oss
 • Inte bara en medarbetarundersökning

  Munik är ett interaktivt verktyg som hjälper dig att kartlägga hälsa och stress hos dina medarbetare. Genom att varje medarbetare regelbundet får svara på ett antal frågor identifieras både goda och svaga punkter i arbetsmiljön…

  Läs mer
 • Minska sjukskrivningarna

  Finns det folk på företaget som löper risk för utmattning?

  Trivs man på jobbet?

  …Och har man tillräckligt med energi?

  Det här får man svaren på vid en Munik kartläggning och man får också veta vad som är bra och dåligt i arbetsmiljön. Sverige har Europas högsta nivå på mental ohälsa. Därför är det viktigt att identifiera mental ohälsa i tid så man kan göra något åt det.

  Låt oss prata med dig

Forskning bakom Munik

Bakom idén och utvecklingen står flera forskare från olika institutioner. Skapare av Munik är M.D. Ph.D. speclialist allmänmedicin och socialmedicin Pia Jansson von Vultée, disputerad forskare på Institutet för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Socialmedicinska institutionen, Uppsala universitet, Magnus Bergqvist, doktorand i matematik på Matematicum, Uppsala Universitet samt systemutvecklarna Per Kjellsson och Lars Jarnhäll.

Munik grundar sig på de senaste forskningsresultaten inom olika områden: psykosocial arbetsmiljö, matematik, statistik, stressforskning samt organisationskunskap och ledarskap.

[1] ”The impact of organizational settings on physician wellbeing” i tidningen International Journal of Health Care Quality Assurance 2007; 20:6 sidorna 506-515.

Fokus på medarbetaren

Du som chef får ett konkret och lättarbetat underlag för att skapa en god och positiv arbetsmiljö. Det blir också möjligt att i god tid förebygga ohälsa, utmattning och sjukskrivningar.

Munik är en återkommande medarbetarundersökning och kvalitetssäkring för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Ett ”hälsosamt” företag blir mera effektivt och ekonomiskt lönsamt.

Munik är baserat på forskning inom Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Frågorna i Munik är välvaliderade. Extern validering är gjord på ca 400 000 personer och frågorna ingår i ett flertal forskningsprojekt. Den interna valideringen är gjord kvalitativt och ligger på över 95 %.

1. Personligt möte

Vid första kontakten kommer vi att träffas och gå igenom hela Munikprocessen. Tillsammans med dig kartlägger vi företagsstrukturen och anpassar undersökningen efter de grupperingar och avdelningar företaget har.

2. Undersökning

Undersökningen är webbaserad och varje medarbetare gör undersökningen individuellt. Vi har stöd för samtliga kända plattformar. Oavsett om ni använder datorer, surfplattor eller endast mobiltelefoner kommer de anställda kunna besvara enkäten på ett pedagogiskt sätt.

3. Utvärdering

Vi analyserar och presenterar resultat på företags- och gruppnivå. Redan vid första mötet har vi kommit överens om hur resultatet ska grupperas.

Muniks resultat återrapporteras i 3 olika index: mental energi, risk för utmattning och arbetstillfredsställelse.

Dessutom får ni svar på vilken organisatorisk faktor som skapat höga värden för respektive index samt vilken faktor som skapat låga värden.

4. Uppföljning

Baserat på resultaten presenterar vi på Munik en unik handlingsplan för ditt företag. Munik guidar er hela vägen. Vårt mål är att få ert företag att bli hälsosammare, och följer därför upp resultatet av våra åtgärder.

Vill du veta mer? Lämna en intresseanmälan

Vi kan alla plattformar

Det spelar ingen roll vilken enhet ditt företag använder. Vi kan alla plattformar: mobiltelefoner, stationära datorer, paddor eller laptops är inget hinder för att lösa hälsan på ditt företag.

Vi vill motivera medarbetaren att besvara undersökningen och endast behöva fokusera på frågorna. Därför har vi kommit fram till att på enklaste möjliga sätt hantera undersökningen för samtliga personer på företaget. Oroa er inte för krångliga tekniska lösningar. Vi gör det enkelt med en molnbaserad plattform för alla era enheter.

Artiklar

Measuring organizational settings’ impact on employee health

M.D. Ph.D. Pia Jansson von Vultée, grundare av Munik

In previous studies, we identified organizational settings to be important in creating healthy work environments. Our earlier studies on Sweden’s physicians found that participating in management programs did not…………

Healthy work environment – a challenge?

M.D. Ph.D. Pia Jansson von Vultée, grundare av Munik

In Sweden, leave due to sickness was high during the 1990s. The Swedish Social Insurance Agency was able to decrease sick days in the……

Artikel i Personal & Ledarskap

Hon mäter psykosocial arbetsmiljö

FORSKNING Läkaren och forskaren Pia Jansson von Vultée intresserade sig för vilka faktorer som gör att människor trivs på jobbet, och hur man kan mäta dessa. Resultatet blev ett webbverktyg som kartlägger psykosocial arbetsmiljö…

Equitable and inequitable healthcare

Author:
Keith Hurst (Independent Research and Analysis, Mansfield, Nottinghamshire, United Kingdom)

Publisher:
Emerald Group Publishing Limited

Vad skiljer Munik från andra medarbetarundersökningar?

Munik arbetar med matematik. Andra medarbetarundersökningar arbetar med statistik. Detta gör att i Munik ges resultatet baserat på individer och inte grupper.

I matematiken ges ett exakt värde, vid statistisk bearbetning ges värden i grupp och dessa värden ges som ”signifikanta förändringar”. Det gör att om man skall kunna ge ett säkert svar så måste gruppen vara stor. Power för regressionsanalyserna i algoritmerna är 0.99. I statistiska beräkningar nöjer man sig ofta med en power på 0,8. Det innebär att den minsta grupp som kan beräknas statistiskt är 235 personer vid 49 frågor. I och med att Munik använder matematik istället för statistik så elimineras behovet av power och mindre grupper kan analyseras (läs mer http://powerandsamplesize.com).

I många instrument för medarbetarundersökningar har man inte tagit hänsyn till denna power-beräkning . Munik behöver inte ha power eftersom Munik har valt att bearbeta data matematiskt och därför blir resultatet oberoende av power.

Prestation

Munik blir ett praktiskt instrument för chef och medarbetare vid fortlöpande utvecklingssamtal. Man kan direkt avläsa och utvärdera förbättringar i arbetsmiljön, samt ställa en diagnos för medarbetarens mentala välbefinnande. Munik blir en vägledning i prioriteringen av vilka områden som behöver utökade resurser och vilka områden som kan läggas åt sidan.

Vid nästa utvecklingssamtal eller vid nästa kartläggning, efter några månader, jämförs dagsvärdet med tidigare värden. På det sättet kan både chef och medarbetare följa upp och utvärdera resultatet av insatt arbete. Att organisationens stöd är viktigt för medarbetarens välbefinnande har visats i en nyligen publicerad studie.

Stöd

Munik blir ett praktiskt instrument för chef och medarbetare vid fortlöpande utvecklingssamtal. Man kan direkt avläsa och utvärdera förbättringar i arbetsmiljön, samt ställa en diagnos för medarbetarens mentala välbefinnande. Munik blir en vägledning i prioriteringen av vilka områden som behöver utökade resurser och vilka områden som kan läggas åt sidan.

Vid nästa utvecklingssamtal eller vid nästa kartläggning, kanske efter någon månad, jämförs dagsvärdet med tidigare värden. På det sättet kan både chef och medarbetare följa upp och utvärdera resultatet av insatt arbete. Att organisationens stöd är viktigt för medarbetarens välbefinnande har visats i en nyligen publicerad studie.

Munikgruppen

Dr. Pia von Vultée

Dr. Pia von Vultée

Founder
Lars Jarnhäll

Lars Jarnhäll

Founder, CEO
Viktor von Vultée

Viktor von Vultée

Head of Sales
Daniel Echegaray

Daniel Echegaray

Head of IT
Ludvig Montgomery

Ludvig Montgomery

Head of Product Development

Skicka ett meddelande till oss, så hör vi av oss inom kort.

Munik Sverige AB

Organisationsnummer:
559085-0490

Telefonnummer:
08 – 5622 80 90

E-postadress:
info@munik.se

Adress:
Birger Jarlsgatan 107
113 56 Stockholm